main slider main slider main slider
Секцията съдържа оперативни данни за дейностите и услугите, които Дружеството предоставя на своите н ...
Зона за клиенти – информация за мрежата на Дружеството, предлаганите услуги, обща информация ...
  Точки Изисквания на Глава 3 от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 ...
ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ, ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ...
CDP
Платформата за търговско диспечиране (CDP) позволява на ползвателите на газопреносната мрежа на &bdq ...

Кои сме ние?

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и рег ...

Прочети още

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ, ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПРОЕКТИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС.   ДЕСЕТГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ Плановете за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на „Булгартрансгаз“ ЕАД са отразени в следните докум ...

Прочети още